Urszula
Gawron-Leśniara

„Bo piękno na to jest, by zachwycało
do pracy – praca, by się zmartwychwstało”
Promethidion – C.K. Norwid